CANS, voorheen RSI

De benaming van de aandoening met RSI geniet niet meer de voorkeur: het is te veel een verzamelnaam. Arm-, nek- of schouderklachten hebben een nieuwe naam: CANS. Gebleven is de oorzaak, een voortdurende belasting die sluipenderwijs tot pijn leidt in zenuwen, pezen en spieren. Tot de hulpmiddelen behoren een handbrace en een polsorthese.

CANS is de afkorting van Complaints of Arm, Neck and/or Shoulder. De aandoening is vooral bekend geworden door beeldschermarbeid. Bij veel andere beroepsgroepen kan CANS zich ook voordoen, zoals kapsters en kappers, schilders, inpakkers, lopende band medewerkers musici, chirurgen en caissières. Altijd is de oorzaak een voortdurende belasting zonder voldoende ontspanning, waardoor de doorbloeding van de spieren verminderd en afvalstoffen zich ophopen. In eerste instantie worden tintelingen gevoel; op den duur ontstaat weefselschade. Dat kan mede veroorzaakt worden door wrijving tussen de pezen in de peesschedes en over het bot.

Een veelheid aan oorzaken

CANS moet niet verward worden met klachten aan de arm, de nek en/of de schouder door bijvoorbeeld spierpijn na het sporten. Een aantal klachten in dit gebied van het lichaam zijn specifiek, zoals een tenniselleboog of het carpaal tunnel syndroom. Zorgverleners gebruiken het CANS-model om stap voor stap te kijken bij welke aandoening de klachten passen. Sommige klachten zijn te herleiden naar een onjuiste zit- of werkhouding. Psychische belasting kan in combinatie met een slechte werkorganisatie ook tot hogere spierspanning en klachten aan de arm, schouder of de nek leiden. Lichte klachten zullen na wat rust verdwijnen. Ernstiger klachten kunnen de dagelijkse activiteiten beperken en zelf het werken belemmeren.

De huisarts zal het eerste onderzoek verrichten. Een aandoening met een duidelijke oorzaak kan worden behandeld. Bij niet-specifieke klachten wordt veelal oefentherapie ingezet, waarbij mensen leren om hun spieren op de juiste wijze te spannen en te ontspannen.

Hulpmiddelen

Bij de behandeling kunnen een hand- of polsbrace of een pols/hand-orthese worden ingezet. Braces zijn uitgevoerd met elastische banden, kunststof of aluminium baleinen. Bij oudere mensen wordt veelal een comfortabele, zachte spalk met een aluminium balein toegepast. Een pols/hand-orthese kan voor immobilisatie van de pols zorgen. Deze orthesen zijn gemaakt van vormbaar kunststof. Met als opties uitvoeringen in siliconen of een edelmetaal, afhankelijk van de anatomische vorm, de zorgvraag en het beoogde gebruikt.

Een specifieke aandoening (een aandoening met een duidelijke oorzaak) kan vaak verholpen worden met een specifieke behandeling. Voor een aspecifieke klacht, dus een klacht zonder duidelijke oorzaak, is het niet makkelijk om een goede behandeling te kiezen. Het is belangrijk om spieren op een juiste manier in te spannen en ook weer goed te ontspannen. Om dit te leren hebben sommige mensen baat bij bijvoorbeeld oefentherapie.

Wie kan helpen?

De huisarts kan met name voorlichting geven over de klachten en bepalen of er nader onderzoek nodig is. Veel mensen vragen zich af welke specialist over klachten van de arm, nek en/of schouder gaat. Dat kunnen er meerdere zijn. Een neuroloog, neurochirurg, plastisch chirurg, orthopedisch chirurg en algemeen chirurg behandelen allemaal specifieke problemen van de arm, nek en schouder. De huisarts bepaalt voor iedere patiënt of en zo ja, welke specialist kan helpen. Als de klachten aspecifiek zijn, is het meestal beter om bij de huisarts of eventueel de bedrijfsarts onder controle te blijven. Samen kan dan gekeken worden naar aanpassingen thuis en/of op de werkplek die de klachten verlichten. Naast een goede lichaamshouding zijn ook de indeling, planning en taakverdeling van activiteiten belangrijk.

Ermee leven

Man met nekpijn (Ana Abejon): Een klacht kan veel onzekerheid met zich meebrengen. Piekeren kan de klachten ook weer versterken. Het zoeken van afleiding en activiteiten waarbij men niet aan de klacht herinnerd wordt, kan gunstig werken. Het kan over het algemeen geen kwaad om aan het werk en in beweging te blijven. Bepaalde werkzaamheden kunnen echter moeilijk zijn zodat sommige mensen zich misschien kortdurend ziek melden. Het is over het algemeen gunstiger voor het herstel om aan het werk te blijven en het werk tijdelijk aan te passen. Als dat niet lukt, is het handig om contact te houden met collega’s.

deel: Email to someoneGoogle+Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn
MENU