Een redressiehelm is een babyhelm die gebruikt wordt om een afwijkende schedelgroei te corrigeren.

Een afwijkende schedelvorm wordt veelal veroorzaakt door een voorkeurshouding van een baby. Over het algemeen wordt in de eerste vijf maanden bekeken of de afwijking (afvlakking) spontaan verbetert, omdat het schedelbot van baby’s dan nog erg flexibel is. Met behulp van fysiotherapie en houdingsadviezen worden vaak goede resultaten bereikt. Wanneer de verbetering onvoldoende is, kan vanaf de vijfde maand een redressiehelm worden aangemeten.

Begeleiding

De redressiehelm wordt op maat gemaakt en sluit overal aan en biedt ruimte op de plaats waar de schedel is afgevlakt. Door het bieden van ruimte in de helm wordt de vorm van de schedelgroei gestuurd. Het is een veel gehoord misverstand dat er druk op de schedel uitgevoerd om verbetering van de schedelvorm te bewerkstelligen. Schedelgroei is een natuurlijk proces. Rond de eerste verjaardag van de baby gaan de schedelnaden verbenen en neemt de groeisnelheid van de schedel af. Rond die tijd wordt de helmtherapie daarom afgebouwd.

Craniosynostose

In enkele gevallen ontstaat een afwijkende schedelvorm door het vroegtijdig dichtgroeien van de schedelnaden (craniosynostose). Chirurgisch ingrijpen, uitgevoerd in het UMC Radboud, is dan vaak noodzakelijk. Bewegingsvisie biedt als enige in Nederland de postoperatieve redressiehelm na de endoscopische operatie van craniosynostose. Door een nauw samenwerkingsverband met het UMC Radboud en persoonlijk contact met de chirurgen bieden wij de beste nazorg.

Materialen en technieken

Bewegingsvisie heeft een twee-schalensysteem voor de redressiehelm wat zorgt voor een prettige en goede pasvorm. Een kinband is niet nodig is; de oren zijn volledig vrij zijn en in de nek is een uitsparing gemaakt zodat de baby volledige bewegingsvrijheid heeft. De helm wordt zeer dun gemaakt, slechts 6 mm. Hierdoor heeft het helmpje een minimale invloed op de warmtewisseling van de baby. Daarnaast is deze helm makkelijk op en af te zetten.

Zorgverzekering

De redressiehelm is geen onderdeel van de basisverzekering. Er zijn echter andere regels voor baby’s met craniosynostose. De diverse zorgverzekeraars bieden uiteenlopende vergoedingen. In bepaalde financiële situaties (per gemeente verschillend) is vergoeding mogelijk via bijzondere bijstand. Uw klant moet dit wel tijdig aanvragen, bij voorkeur voor de start van de behandeling.