Elektrostimulatie: eenmaal bekend, zeer bemind

Jammer dat functionele elektrostimulatie zo weinig wordt toegepast. Veel verwijzers stellen het niet voor en de verzekeraars vergoeden het niet. ‘Vreselijk jammer! Het kan de kwaliteit van leven zo veel doen toenemen.’ Eelkje Talsma van Kamer Orthopedie houdt een vlammend betoog over deze niche binnen de orthopedische hulpmiddelen.  

In Nederland zijn er 6 partijen gecertificeerd om elektrostimulatie aan te bieden. Binnen Bewegingsvisie zijn de elektrostimulatie-specialisten werkzaam bij Gardeslen Orthopaedie, Heckert & van Lierop, KamerOrthopedieen ProReva.

Kun je uitleggen voor wie deze techniek een oplossing is?

‘Vooral voor mensen die een beroerte hebben gehad en voor MS-patiënten kan deze techniek heel veel betekenen. Zo is er voor het onderbeen een manchet met elektrodendie impulsjes geven, waardoor de zenuwen worden geprikkeld en spieren worden geactiveerd. Deze spieren hadden anders geen reactie gegeven. Door de activatie kan de voet worden bewogen. Voor sommige mensen houdt dat in dat ze eindelijk uit de rolstoel kunnen om weer eens een wandeling te kunnen maken. Dat is geweldig!’

Help je vaak klanten met behulp van deze techniek?

‘Ik merk dat er erg veel belangstelling voor is. Ik zie wekelijks enkele klanten die geïnteresseerd zijn, maar in de praktijk bestaat slechts 2% van ons aanbod uit ortheses met elektrostimulatie. Dat ligt natuurlijk ook aan het feit dat er geen vergoeding plaatsvindt. Ongelooflijk dat deze techniek daardoor alleen maar beschikbaar is voor de mensen die het zelf kunnen betalen.’

Wat is jouw uitdaging?

‘Ik wil heel graag het positieve effect aantonen en er daarmee aan bijdragen dat dit weer vergoed wordt door de verzekeraars. Niet alleen ik, maar uiteraard ook veel patiënten zijn hier erg gefrustreerd over. Daarnaast wil ik het product zo optimaal mogelijk inzetten voor de selecte groep mensen voor wie dit hulpmiddel geschikt is. Het is erg mooi om te zien hoe gelukkig mensen zijn omdat ze dingen kunnen, die ze eerder niet meer konden doen.’

Op welke innovatie zit jij te wachten?

‘Het zou heel mooi zijn als er verschillende spiergroepen tegelijk kunnen worden aangestuurd. Bijvoorbeeld de kuitspieren. Deze spiergroep zorgt voor de afzet tijdens het lopen en levert ongeveer 80% van de kracht voor het lopen. Als deze spieren met een goede timing gestimuleerdkunnen worden, zou de groep patiënten voor wie functionele elektrostimulatie geschikt is, aanzienlijk groter worden.

Elektrostimulatie is nu redelijk onbekend en daardoor moet een kleine groep patiënten een fantastische oplossing missen. Hoe zou er meer bekendheid kunnen worden gegeven aan deze techniek?

‘Ik word al geregeld gevraagd om voor revalidatieartsen en fysiotherapeuten een demonstratie te geven. Het zou hartstikke leuk zijn om dit een keer tijdens een expertmeeting van Bewegingsvisie te demonstreren en zo onderling kennis uit te wisselen over dit onderwerp.’

Voor meer informatie over dit onderwerp ga je naar Kamer Orthopedie.