Zoveel verzekeraars, zoveel pakketten en dus net zoveel verschillen in vergoedingen. Het verzekeringslandschap is er niet één waarbinnen het eenvoudig navigeren is. Samen komen we eruit!

Sparringpartner

De bekostiging van orthopedische hulpmiddelen is net zozeer als het aanmeten ervan maatwerk. De leden van Bewegingsvisie zijn stuk voor stuk ondernemers in de zorg. Wij gaan altijd uit van de beste zorg, maar begrijpen dat dit ook betaalbaar moet zijn. Wij zijn dan ook goed op de hoogte zijn van de laatste regelgevingen op het gebied van de vergoedingen. Kortom: uitgangspunt vormt de beste zorg en vervolgens onderzoeken we op een pragmatische manier de bekostiging ervan. Wanneer een voorstel financieel niet haalbaar is, bieden we vanzelfsprekend alternatieven aan. Als orthopedisch specialist zijn wij ook op dit vlak een sparringpartner voor klanten en verwijzers.

Contracten met zorgverzekeraars

Bewegingsvisie heeft contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars.

Eigen risico

Het eigen risico is het bedrag dat moet worden betaald zodra er kosten worden gemaakt voor zorg die valt onder de dekking van de basisverzekering. In 2020 is het verplicht eigen risico 385,- euro. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Of uw klant daadwerkelijk eigen risico moet betalen is afhankelijk van hoeveel zorg er dit jaar al is afgenomen.

Eigen bijdrage

Sommige hulpmiddelen worden voor een deel vergoed vanuit de basisverzekering en/of aanvullende verzekering. Het resterende bedrag moet door de klant zelf worden betaald. De hoogte van de eigen bijdrage wordt door de overheid bepaald.

Vooraf toestemming

Voor een aantal hulpmiddelen is vooraf toestemming van de zorgverzekeraar nodig. Met name de duurdere of complexere hulpmiddelen dienen vooraf aangevraagd te worden. Voor het verkrijgen van toestemming is een verklaring en motivatie van de behandelend arts nodig. Onze medewerkers zijn volledig op de hoogte of een hulpmiddel al dan niet aangevraagd moet worden. Wanneer dat zo is, regelen zij het indienen van de aanvraag bij de zorgverzekeraar.

In eigendom of bruikleen

Of een klant het hulpmiddel in bruikleen krijgt of dat het eigendom wordt, verschilt per type hulpmiddel en per zorgverzekeraar. Krijgt een klant bijvoorbeeld een prothese in bruikleen? Dan blijft de prothese eigendom van de zorgverzekeraar. Er wordt dan een overeenkomst gesloten tussen de gebruiker en de verzekeraar. In deze overeenkomst staat wat de rechten en plichten zijn ten aanzien van het gebruik van het hulpmiddel. In geval van eigendom geldt dit niet. In dat geval raden wij onze klanten aan om bij de inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering te checken of schade aan het hulpmiddel of verlies ervan vergoed wordt.

Adviseert u als behandelend arts of medisch specialist een hulpmiddel? Geef dan uw klant een aanvraag voor de verzekeraar mee. Met deze aanvraag en het zorgverzekeringspasje hebben wij alles om de administratieve afhandeling van het verzekeringsdeel te verzorgen.

‘De samenwerking met Bewegingsvisie ervaar ik als zeer prettig. Door de open en transparante communicatie is er veel begrip voor elkaars situatie en uitgangspunten. Hierdoor kunnen we samen zorgen voor goede en betaalbare zorg voor onze verzekerden/cliënten.’

Petra van Leersum, Zorginkoper 1e lijn, a.s.r. | De Amersfoortse | Ditzo

‘Door de innovatieve houding staat Bewegingsvisie altijd open voor de nieuwste ontwikkelingen in een breed veld van mogelijkheden, met de patiënt van de toekomst in gedachten.’

‘Het juiste hulpmiddel komt enkel tot stand met de juiste kennis en passie van specialisten voor het vak, dit alles komt samen bij Bewegingsvisie!

‘Deze unieke organisatie kenmerkt zich door perfecte samenwerking en flexibiliteit. Daarbij staat de cliënt centraal en ontstaat er zo een vrijwel landelijke dekking voor gespecialiseerde osseointegratieprothesezorg.’

Henk van de Meent, revalidatiearts | Radboud MC

‘De ambitie voor elk bedrijf is altijd ‘de beste zorg’ leveren. Heel knap hoe een samenwerkingsverband als deze die ambitie weet te behouden en gezamenlijk zelfs weet te versterken.’

Danielle Meester, organisatieadviseur SBMC