Bewegingsvisie is een groep van veertien samenwerkende orthopedische instrumentmakers. Een belangrijke doelstelling is om een persoonlijke dienstverlening te combineren met zorg van het hoogste niveau. Die wordt bereikt door met elkaar samen te werken en zoveel mogelijk praktische en vakinhoudelijke kennis te delen. 

Speciaal voor de leden van Bewegingsvisie organiseren we expertmeetings. Dit zijn bijeenkomsten waarvoor steeds een bepaalde vakgroep wordt uitgenodigd. Bijvoorbeeld specifiek voor prothesespecialisten. Voor de laatste meeting waren alle orthesespecialisten uitgenodigd.

Kennisdeling

Johan Bloks, directeur van Heckert & van Lierop en gastheer van de expertmeetings: ‘Binnen Bewegingsvisie zit ontzettend veel kennis. Het is ontzettend waardevol om als specialisten met elkaar te discussiëren waarom je graag volgens een bepaald proces werkt en welke materialen populair zijn.’

Deelnemers zijn enthousiast

De experts ervaren deze meetings als heel waardevol: ‘Heel interessant om kennis te kunnen delen buiten je eigen bubbel te kijken!’ aldus één van de deelnemers.

Win-win

‘Uiteindelijk ontstaat er een win-winsituatie,’ besluit Johan Bloks. ‘Cliënten moeten ervan uit kunnen gaan dat de zorg of de middelen die ze bij elk Bewegingsvisie-lid krijgen, uitmuntend zijn. Met deze specialistische meetings vergroten experts zowel hun werkplezier als hun expertise, waardoor de kwaliteit wordt gewaarborgd en we met elkaar actief waarde geven aan ons keurmerk.’