Arjan Kremer

Oude situatie

Nieuwe situatie

Er is veel urgentie om het innovatieproces binnen Bewegingsvisie te verbeteren. ‘De vergoedingen lopen terug, er is een terugtredende overheid en er zijn steeds mondigere klanten die wijzen op wat er in de markt gebeurt.’ Om te anticiperen op onder andere deze veranderingen is er Bewegingsvisie-breed een afdeling R&D opgericht. Arjan Kremer, projectmanager R&D, legt uit: ‘Om met dezelfde mensen meer te kunnen bereiken, zullen we moeten investeren in technische innovatie.’

Vrijwel iedereen in de orthopedische branche heeft het ambacht van gipsen onder de knie. Er wordt met zwachtels en gips een model gemaakt, gecorrigeerd en vervolgens wordt het product gemaakt. ‘Als dit proces wordt gedigitaliseerd, scannen we eerst het desbetreffende lichaamsdeel, liner of cast, dan wordt het digitaal gecorrigeerd, vervolgens produceren we een freesmodel voordat we het eindproduct maken. Dat werkt heel goed, maar we moeten er naartoe dat die één-na-laatste stap eruit gaat. Dan kunnen we écht meer in minder tijd gaan doen. Daarvoor moeten we blijven onderzoeken hoe we een optimale kwaliteit kunnen bereiken.’

Wat betekent dat voor de leden van Bewegingsvisie?

‘De competenties van maatnemers worden op de proef gesteld. Het is een andere benadering en dat vraagt om andere vaardigheden, zoals digital skills.’

Waar staat Bewegingsvisie nu?

‘We zijn een tijd geleden gestart met het inventariseren van alle mogelijkheden op het gebied van digitaal scannen. Van iedereen die er al bekend mee was of er al mee werkte, hebben we input gevraagd. Wat is het aanbod en wie gebruikt wat? We hebben gezamenlijk keuzes gemaakt voor hardware, software en producten.’

Allemaal op één lijn en leren van elkaar

‘Klopt! We hebben nu voor Bewegingsvisie de licenties en we hebben afspraken gemaakt voor de aanschaf van apparatuur waarvan iedereen binnen Bewegingsvisie profiteert. We gaan in het najaar tijdens een expertmeeting nog expliciet aandacht schenken aan digitaal scannen. Mocht je daar meer over willen weten, dan kunnen leden mij zeker bellen.’

Arjan Kremer is bereikbaar op 06 – 10 885 975.

Arjan Kremer is voor de komende twee jaar voor Bewegingsvisie aangesteld als projectmanager R&D. Arjan heeft een zowel een technische als een economische achtergrond en heeft veel ervaring opgedaan binnen een organisatie waar innovatie het credo was. Deze disciplines combineert hij in zijn nieuwe rol: ‘Innovatie is geen doel op zichzelf, innoveren is de basis voor continuïteit. Innovatie vraagt wel om kritisch te kijken naar het verwachte resultaat, de stip op de horizon helpt daarbij, het zorgt voor focus.’