Hartelijk dank aan iedereen die het imago-onderzoek heeft ingevuld! In totaal hebben 58 mensen – een percentage van 26,4% – dit onderzoek ingevuld. Dat is een mooi aantal, maar het was ook te zien dat het onderzoek door medewerkers geopend is en uiteindelijk niet is ingevuld. ‘Dit is echt een lang onderzoek, waarbij ik mij voor kan stellen dat dat sommige mensen weerhoudt om het in te vullen,’ was het commentaar van een van de respondenten.In de toekomst wordt gekeken of het imago-onderzoek iets bondiger kan of over meerdere kortere enquêtes kan worden verspreid.

Belangrijkste uitkomsten

Dat Bewegingsvisie één vuist vormt richting de zorgverzekeraar wordt vrijwel unaniem zeer gewaardeerd. Verder is er groot enthousiasme over het delen van kennis via de expertmeetings en wordt verschillende keren de Bewegingsvisie-dag genoemd als zijnde van veel toegevoegde waarde. Die komt er weer aan, lees daar meer over in deze nieuwsbrief!

Snellere besluitvorming

Natuurlijk is er ook onvrede. Bewegingsvisie wordt door enkele respondenten ervaren als een logge organisatie met daardoor een trage besluitvorming. In de vorige nieuwsbrief is gecommuniceerd over de nieuwe structuur. Het is het nieuwe bestuur er alles aan gelegen om een besluiten snel te nemen en direct actie te nemen op urgente zaken.

Wensen voor de toekomst

Uit het imago-onderzoek uit 2017 bleek dat er veel behoefte was aan kennisdeling. Dat was de aanzet tot het opzetten van de expertmeetings. Maar de wens tot kennisdeling gaat veel verder! Er zijn goede suggesties gegeven om nog meer van elkaar te leren. Bijvoorbeeld door middel van bedrijfsbezoeken of uitwisseling van personeel bij ziekte. Daarnaast is er verschillende keren de wens uitgesproken om meer gezamenlijk in te kopen, is er vraag naar moderner foldermateriaal en zou er meer ondersteuning moeten komen bij de werving van personeel.

Wensen en verbeterpunten worden meegenomen om Bewegingsvisie verder te professionaliseren! Mocht je nog punten hebben die je graag anders ziet, neem dan zeker contact op met de daarvoor verantwoordelijke projectgroep via onderstaande personen:

Verzekeraars en landelijke stakeholders: Kerensa Mooijman, 06 – 30 931 855 kerensa@bewegingsvisie.nl
Inkoop: Herwin Renshof, Richard Valkenburg en Johan Bloks
ICT, kwaliteit, administratie, MDR en RIE: Marco de Jong, 06 – 42 946 119, marco@bewegingsvisie.nl
R&D: Arjan Kremer, 06 – 10 885 975, a.kremer@proreva.nl